کلینیک تخصصی قلب و عروق و مرکز اکوکاردیوگرافی پیشرفته

معرفی اجمالی

دکتر ناصر خضرلوی اقدم، فارغ‌التحصیل دبیرستان طالقانی شهر تبریز می‌باشند که پس از اتمام دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تخصص بیماری‌های داخلی را در دانشگاه علوم پزشکی تهران به پایان رساندند. بعد از اتمام طرح، دوره فوق‌تخصص بیماری‌های قلب و عروق را در بیمارستان شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی ایران شروع کردند و پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه ایران، از سال 1391 به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشغول فعالیت هستند.

در سال 1395 و پس از پذیرفته‌شدن در امتحان فلوشیپ اکوکاردیوگرافی پیشرفته، این دوره را در سال 1396 به پایان رساندند و از سال 1397 به عنوان هیئت علمی بخش اکوکاردیوگرافی پیشرفته بیمارستان شهید مدنی تبریز مشغول فعالیت هستند.

  • دوره آموزشی اکوکاردیوگرافی سه‌بعدی دانشگاه Semmelweis
  • عضو انجمن قلب اروپا

سوابق تحصیلی 

فارغ‌التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه تبریز در سال 1377

دانش‌آموخته دوره تخصص داخلی از دانشگاه تهران در سال 1385

فوق‌تخصص قلب دانشگاه ایران، مرکز قلب رجایی در سال 1390

فلوشیپ اکو کاردیوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1396

دوره اکوکاردیوگرافی پیشرفته از دانشگاه Semmelweis مجارستان