کلینیک تخصصی

قلب و عروق و مرکز اکوکاردیوگرافی پیشرفته

در کلینیک قلب دکتر خضرلو انواع اختلالات قلبی و عروقی شامل بیماری‌های عروق کرونر قلب، بیماری‌های دریچه‌ای قلب، انواع آریتمی‌ها (اختلال در ریتم و ضربان قلب) بیماری‌های مادرزادی قلب، بیماری‌های عروقی و عوامل مسبب سکته مغزی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
امکانات ویژه این کلینیک در برگیرنده انواع اکوکاردیوگرافی‌های فوق‌تخصصی است. این موارد شامل اکوکاردیوگرافی پیشرفته، استرس اکوکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی مری و کنتراست اکو است.
اکوکاردیوگرافی پیشرفته، شامل استفاده از دستگاه‌ها و تکنولوژی جدید و مدرن اکوکاردیوگرافی برای بررسی بیماری‌های قلبی است که توسط فلوشیپ‌های فوق‌تخصصی اکوکاردیوگرافی انجام می‌شود. در بعضی موارد، بیمارانی که اختلال جدی در عملکرد عضله قلب یا دریچه‌های قلب، و یا بیماری مادرزادی قلبی دارند و اکوکاردیوگرافی اولیه آنها توسط سایر همکاران متخصص قلب انجام شده است، جهت بررسی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری نهایی،‌ تحت اکوکاردیوگرافی پیشرفته قرار می‌گیرند.
استرس اکوکاردیوگرافی برای بررسی دقیق‌تر بیماری‌های عروق کرونر قلب استفاده می‌شود و به طور هم‌زمان، امکان ارزیابی بیماری‌های دریچه‌ای و مشکلات ساختاری قلب و عروق قلبی را فراهم می‌کند.
اکوکاردیوگرافی مری که از طریق یک پروب با بیهوشی سبک انجام می‌شود، برای بررسی دقیق بیماری‌های دریچه‌‌ای قلب، بررسی بعضی از بیماری‌های مادرزادی قلب، بررسی عوامل دخیل در سکته‌های مغزی به‌ویژه در افراد جوان، بررسی مشکلات عفونی مرتبط با کاتترهای داخل عروقی، ارزیابی عفونت‌های قلب، بررسی توده‌ها و تومورهای قلبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در این کلینیک امکان پایش و درمان بیماری‌های مرتبط با فشار خون و آریتمی‌ها و ضربانات نامنظم قلبی به وسیله هولترهای ۲۴ ساعته و ۴۸ ساعته وجود دارد.
یکی دیگر از امکانات مورد استفاده در این کلینیک، انجام کنتراست اکوکاردیوگرافی است که در ارزیابی عوامل مسبب سکته مغزی، بررسی بیماری‌های مادرزادی قلب، و بررسی بعضی از اختلالات ساختاری قلب مورد استفاده قرار می‌گیرد.